Elektronická rezervace - závazná přihláška

Letní dětský tábor Bartoška 2021

Informace o účastníkovi tábora

Adresa účastníka tábora

Registrace. Termín tábora od 10.7.2021 do 31.7.2021.

18–22 dnů (cena za 22 dnů) 16720,- Kč (např. 10. 07.– 31. 07.)
15–17 dnů (cena za 17 dnů + 5 %) 14212,- Kč (např. 10. 07.– 26. 07.)
min. 14 dnů (cena za 14 dnů + 10 %) 12236,- Kč (např. 10. 07.– 23. 07.)

Číslo účtu: 1940523359/0800

Kontaktní informace. Je třeba kompletně vyplnit alespoň dvě osoby.

Matka

Otec

Jiný zástupce

Potvrzení

Souhlasím se storno podmínkami tábora "Bartoška 2021" a beru na vědomí tyto storno poplatky:

  1. v případě, že dítě přijede později, či odjede dříve, než bylo uvedeno v přihlášce, není možné peníze vracet
  2. v případě zrušení závazné přihlášky do konce března, propadá záloha 3.000.- Kč
  3. v případě zrušení závazné přihlášky do konce dubna, propadá záloha 3.000.- Kč + 5 % z uhrazených plateb nad tuto zálohu
  4. v případě zrušení závazné přihlášky do konce května, propadá záloha 3.000.- Kč + 10 % z uhrazených plateb nad tuto zálohu
  5. v případě zrušení závazné přihlášky do konce června, propadá záloha 3.000.- Kč + 15 % z uhrazených plateb nad tuto zálohu
  6. v případě nutného návratu dítěte ze zdravotních důvodů vracíme poměrnou částku po odečtení vynaložených nákladů
ZVAŽTE, zda brát na tábor drahé věci!

Větší děti mají možnost si chatky zamykat, malé děti mohou peníze a cenné věci kdykoli uložit u vedoucího,
který je bude vydávat a přijímat zpět, více pro věc opravdu nelze udělat - minimalizujte rizika!